Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/9783
Full metadata record
acessibilidade
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPazos, Araceli Serantes-
dc.date.accessioned2015-09-17T09:51:54Z-
dc.date.available2015-09-17T09:51:54Z-
dc.date.issued2009-01-
dc.identifier.isbn978-989-96094-0-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10071/9783-
dc.description.abstractA Interpretación do Patrimonio (IP en adiante) é o arte de comunicar in situ os valores patrimoniais a un público xenérico que visita o lugar no seu tempo libre. Xa a remates dos anos 60, do século pasado!, Freeman Tilden defi nía esta disciplina como “unha actividade educativa que pretende revelar significados e interrelaciones mediante o uso de obxectos orixinais, experiencias de primeira man e medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir a información dos feitos” (2006: 35). Si tivéramos que definir esta disciplina de forma sintética optaríamos por dicir que é unha técnica de comunicación estratéxica.por
dc.description.sponsorshipFCT - PTDC/AFR/69094/2006por
dc.language.isospapor
dc.publisherCEA-ISCTE & GERPRESSpor
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectPatrimoniopor
dc.subjectXestión turísticapor
dc.subjectEspazo naturalpor
dc.subjectInterpretación do patrimoniopor
dc.titleA interpretación do Patrimonio como instrumento na xestión turística dos espazos naturais protexidospor
dc.typebookPartpor
dc.peerreviewedNãopor
degois.publication.firstPage66por
degois.publication.lastPage75por
degois.publication.locationLisboapor
degois.publication.titleDesenvolvimento comunitário: das teorias às práticas turismo, ambiente e práticas educativas em São Tomé e Príncipepor
Appears in Collections:CEI-CLN – Autoria de capítulos de livros nacionais

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
n1a06.pdf129.48 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.